5 Poems by Vladimír Holan
translated by Josef Horáček and Lara Glenum

Printer-friendly version

 

Horoskop / Horoskop

Even Děth / Ne my

No - / Nebude

The demise of oně dyink in an orchrd / Smrt umírajícího na sadě

In the gřověs neár Chlumec / V hájích na Chlumecku

 

*original Czech titles in italics